Fragmente

Sead ibn Vekasi dhe nëna e tij

858views

Sead ibn Vekasi para pranimit të Islamit ishte i njohur për bamirësinë ndaj nënës së tij. Kur pranoi islamin, kjo nënës së tij nuk i pëlqeu, andaj nëpërmjet grevës së urisë në diellin e nxehtë e kushtëzonte djalin  e saj të largohet nga feja islame dhe t’i kthehet fesë së të parëve.

Kur gjendja iu keqësua i thanë Seadit të shkoj tek nëna e tij dhe  ta dëgjoj, atëherë ai tha: “Pasha Zotin, nëse do të kishte 100 shpirtra dhe të të dilnin një nga një nuk do të leja fenë time, andaj ti nëse donë ha nëse nuk do mos ha!

Një zemër e tillë me iman u përgëzua me xhenet qysh në këtë botë.!

Pra, të respektojë, nuk dua të jesh keq, por kam parime që nuk i jap për asgjë në botë!

(Breziiri)