Muftini

Informim i BFI-së në lidhje me garat kuranore

768views
Duke marrë parasysh se Bashkësia Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë është Institucion i vetëm i cili është kompetent dhe përgjegjës për organizimin dhe zhvillimin e jetës fetare, edukimin dhe arsiminin fetar, është përgjegjëse edhe për ruajtjen dhe zhvillimin e hifzit në Maqedoni.
Pasiqë numri i hafizëve vazhdimisht po rritet ndërsa në adresë të BFI-së ka kërkesa të shumta për pjesëmarrje në gara rajonale dhe ndërkombatëre të Kur’anit në hifz dhe lexim të bukur, BFI informon të gjithë lexuesit dhe hafizët të cilët kanë dëshirë të marrin pjesë në këto gara, të paraqiten për provimin kualifikues i cili do të mbahet me 02.04.2018 në selinë e Rijasetit të BFI.
Njoftimi në foton poshtë: