Globus

Imamët e Mekës dhe Medinës heshtën për Kudsin në hutbet e tyre

3.45Kviews

Imamët e xhamive në Mekë dhe Medine gjatë hutbes së djeshme aspak nuk e përmendën Mesxhidul Aksan dhe Kudsin shkruan Sheba.ps. Mesxhidul Aksa sipas Islami konsiderohet xhamia e tretë më me vlerë pas Mesxhidul Haramit dhe Xhamisë së Pejgamberit a.s.

Edhe pse theksoi  se Mbretëria ka përsëritur të drejtat legale të popullit palestinez dhe përshëndeti mbretin Selman dhe liderët tjerë muslimanë çka kërkojnë më të mirën për muslimanët dhe islamin, shejhu i njohur Mahir Muakli nuk e përmendi Kudsin në hutben e tij të mbajtur në Mekë. Abdullah El-Bu’jxhan ii cili e mbajti hutben në xhaminë e Pejgamberit a.s. aspak nuk e përmendi këtë çështje. Në vend të kësaj ai foli për mrekullitë e Allahut në ndryshimin e stinëve të vitit.

Pas vendimit të presidentit Trump, gjykata mbretërore saudiane urdhëroi mediat lokale të mos i japin hapësirë madiatike kësaj çështje.

(Breziiri)