PersonaliteteTrashëgimi

Ebu Suudi, myftiu i madh i Shtetit Osman (1493 – 1574)

710views

Muhamed b. Muhamed Mustafa El-Imadij Ebu Es-Suud, është dijetar i medhhebit hanefi, mufesir dhe myfti në Shtetin Osman.

Ka lindur në një fshat afër Stambollit, kurse mësimet e para i kishte marrë nga i ati i tij dhe nga të tjerë, e në mesin e tyre ishte edhe dijetari i njohur el-Mevla Kadiriju.

Kishte punuar një kohë të gjatë si ligjërues nëpër xhami të ndryshme. Më vonë emërohet gjykatës i Brusës, pastaj edhe gjykatës i Stambollit.

Më vonë ishte emëruar edhe gjykatës ushtarak në Vilajetin e Rumelisë ku kishte qëndruar tetë vite në këtë post.

Pas këtij posti në vitin 952 h. emërohet myfti ku ushtroi këtë post afër tridhjet vite. Gjat qëndrimit në këtë post ishte shumë i sukseshëm ku i regjistronte edhe fetvat e tija.

Ebu Suudi ishte shumë i devotshëm, mistik dhe punëtor, por angazhimi i tij kohë të gjatë në postin e myftiu nuk ia mundësoi të merret shumë me shkrime, me përjashtim të tefsirit të tij të quajtur “Irshadul akli es-selimi ila mezaja el kitabil kerimi”.

Ebu Suudi, gjithashtu është marrë edhe me poezi që disa prej tyre i kishte të botuara. Vdiq në Stamboll, dhe xhenazja e tij u fal në xhamin e sultan Muhamedit, kurse trupi i tij u varros afër varrit të Ebu Ejub El-Ensariut r.a.

Përgatiti: Jusuf Zimeri

(Breziiri)