EtikëIslamisitikë

Disa pika për ligjëruesit e xhumasë ose në ligjërime të ndryshme

2.23Kviews
 • Pozicionoje mirë qëndrimin e trupit;
 • Të jetë e rregulluar mirë veshja (e xhybes dhe shallit);
 • Fillo me zë të qetë, por me vendosmëri;
 • Mundohu ta ushtrosh një art të zërit gjatë ligjërimin, duke mos e mbajtur vetëm një ton
  të zërit, duke mos e përdorur shumë: Ëëëëë, Ëëëëë dhe mos të përsëritet shpesh ndonjë fjalë që dikush e ka shprehi. si psh: Domethënë, domethënë, etj. etj.;
 • Kurr mos e ngrit zërin tepër gjatë ligjërimit;
 • Gjatë ligjërimit, kontrolloji lëvizjet tua dhe vështroje në shikim tërë xhematin;
 • Mos e freno shikimin vetëm tek një person;
 • Mos përdor parathënie të gjata deri tek fillimi i temës;
 • Në fillim të ligjërimit, përmende temën e ligjërimit;
 • Mundohu të sjellësh tema të reja, e jo përsëritje të shpeshta;
 • Në ditët e dalluara fetare, fol për ato tema;
 • Përcjelle kalendarin e Kombeve të bashkuara për ditët ndërkombëre, dhe jepe qëndrimin e fesë për atë çështje;
 • Tema të zhvillohet kështu: Parathënia, hyrja në temë, tema dhe konkluzat;
 • Gjatë ligjërimit: Mos lësho kritika apo vërjetje xhematit apo edhe ndonjë gjëje tjetër,, por paraqite anën negative të saj, dhe si duhet të jetë realiteti;
 • Të jesh shumë i vetëdijshëm për kapacitetin e xhematit;
 • Mos të jeta gjuha jotë shume letrare, e as e thjeshtë;
 • Mundohu të jesh i qartë, pa komplikime në shtjellimin e temës;
 • Mbaje të shkruar në dorë konceptin e temës, që të mos dalësh prej temës, dhë që të dukesh më modest;
 • Koncentrohu në temën e paralajmëruar, e mos fol gjëra të përgjithshme;
 • Kurrë mos e përdor fjalën: ” Ju duhet të bëni “,por “ne duhet të bëjmë”;
 • Mos e shtro një problem, pa e paraqitur edhe zgjidhjen e tij;
 • Mundohu që të kesh ndonjë shembull që të shërben në temë;
 • Mundohu që të mos jetë tema e gjatë mbi 20 minuta;
 • Gjithmonë shpërndajë optimizëm gjatë ligjërimin, duke i paraqitur mundësitë më të lehta, e jo më të vështirat;
 • Bëj dua për atë xhematë dhe për mbarë besimtarët.

Ragmi Destani

(Breziiri)