Xhami

AktualiteteXhami

Seminar fetar me nxënësit në xhaminë e Regensdorfit

Më 27 tetor 2018 xhamia shqiptare në Regensdorf të Cyrihut organizoi një seminar me nxënësit e klasave të larta të shkollës fillore, të cilët e ndjekin mësimin islam në Mektebin e xhamisë. Në të morën pjesë afro 45 nxënëse dhe nxënës, nën kujdesin e imamit mr. Ferit ef. Zekiri. Ndërsa si ligjërues në këtë seminar ishte imami i xhamisë shqiptare në Kreuzlingen të Thurgaus, mr. Rejhan ef. Nezirin. Qëllimi i seminarit ishte ofrimi i njohurive të përgjithshme mbi fenë islame si dhe në veçanti mbi pozitën e Isait a.s. në Islam, krahasuar me atë që ka ai në fenë krishtere,...