Shoqëri

Shoqëri

Përhapja e Islamit në Bosnjë dhe Hercegovinë

1. Shqyrtime hyrëse Edhe në Bosnjë dhe Hercegovinë, sikurse edhe në trojet shqiptare, përhapja e fesë islame te banorët vendorë edhe më tutje konsiderohet si njëri ndër fenomenet ende të pashpjeguara. Por, në anën tjetër, është e padiskutueshme se Islami, me kalimin e kohës, solli deri te njëfarë identiteti specifik boshnjako-musliman, i cili do ta merr trajtën përfundimtare në kombin boshnjak. Krahas disa studimeve serioze në këtë rrafsh, të cilat edhe do të theksohen në këtë shkrim, këtë temë e kanë përcjellë edhe shumë teza të ngatërruara me mite e legjenda dhe përplot paragjykime ideologjike. Pra, ekzistojnë kryesisht du kampe...