Trashëgimi

Fragmente

Kush thotë se është e vështirë të fitohet Xhenneti?!

- Nëse edhe gjysma e hurmës e dhënë si lëmoshë të largon nga zjarri; - Nëse sadaka e “zbut” zemërimin e Zotit; - Nëse fjalët Subhanallahi ve bi bihamdihi, subhanallahi-l-adhim janë të rënda në peshoren e Zotit në Ditën e Gjykimit; - Nëse marrja abdes i fshinë mëkatet; - Nëse çdo bamirësi shpërblehet nga 10 deri në 700... Atëherë pse disa njerëz thonë që Xhenneti është i largët dhe fitohet rëndë?! Lutfi Muharemi (Breziiri)...
1 2 3 4 8
Page 2 of 8