Kuriozitete

Kuriozitete

Shtatë selame

Shkruan: Nexhat Ibrahimi Fjala selam domethënë paqe. Kur’ani e cek shumë herë këtë shprehje, gjithnjë në kuptimin e paqes, prehjes, qetësisë, lumturisë njerëzore. Selami është fjalë e Zotit e dhuruar njerëzisë për marrëveshje e këmbim vlerash, për miqësi, afërsi, dëshmi të dashurisë. Me këtë shprehje zbutet vrazhdësia, arrihet prehja, modestia e shpirtit dhe respekti ndaj tjetrit. Ajetet e mëposhtme lexohen nga muslimanët në raste të ndryshme, të gëzimit dhe hidhërimit, shëndetit dhe sëmundjes, të rrezikut e ankthit, lumturisë e dashurisë. Te një pakicë muslimane është bërë e zakonshme që këto ajete t’i shkruajnë nëpër hajmali, t’i bartin me vete kundrejt...
1 2
Page 1 of 2