Shpella më e madhe ujore Ali Sadr

Në pjesën perëndimore të Iranit, rreth 100 km në jug të qytetit Hamadan, gjendet shpella Ali Sadr. Ajo paraqet shpellën më të madhe ujore në botë të cilën çdo vit e vizitojnë dhjetëra mijëra turistë….

Mrekullia numerike e sures Jusuf

Sureja Jusuf paraqet një nga mrekullitë e Kur’anit se ai, në të vërtetë, është me burim hyjnor dhe fjalë e Allahut xh.sh. Nëse do t’i ktheheshim pak kësaj sureje, do shihnim se vendi dhe pozicioni…