Kuriozitete

Kuriozitete

Mrekullia e ndarjes së Hënës në dy pjesë

Mrekullia e Hënës ndodhi 8 vjet pas shpalljes së detyrës së Profetit (s.a.s.). Prijësit e fisit të kurejshëve kishin vendosur të kërkonin nga Profeti (s.a.s.) t’u tregonte atyre një mrekulli me qëllim që t’i besonin. Të gjithë së bashku, në orët e para të mbrëmjes, nisen drejt Profetit tonë, i cili ishte ulur nën dritën vezulluese të Hënës, duke biseduar me Aliun, Hudhejfe Ibni Jeman, Abdullah Ibni Mesudin, Enesin, Abdullah Ibni Abasin, Xhubejr Ibni Mutamin dhe Abdullah Ibn Omerin. Idhujtarët, të cilët kishin rrethuar atë grup të ndritur njerëzish, këmbëngulnin vazhdimisht për të bindur Profetin tonë, që t’u tregonte një...
1 2
Page 1 of 2