Kuriozitete

Kuriozitete

Minberi i parë i ngritur në xhami, pas minberit të Pejgamberit a.s.

Nga shënimet e historisë mësojmë se minberi i parë i ndërtuar në xhami, pas minberit të të Dërguarit të Allahut, është minberi i xhamisë së Amr eI-Aas – pastë kënaqësinë e Allahut, të cilën ai e ndërtoi në qytetin Fustat të Egjiptit gjatë kohës që shërbeu si sundimtar në këtë vend. EI-Mukrizij’ji tregon: Kur Omer bin el-Hat’tabit – pastë kënaqësinë e Allahut – i komunikuan se Amr bin el-Aas kishte ndërtuar një minber prej druri në xhaminë e tij në qytetin Fustat, i shkroi një letër, në të cilën shprehej: “Ti qofsh që qëndron në këmbë, ndërsa myslimanët qëndrojnë ndenjur...
1 2
Page 1 of 2