Fragmente

Fragmente

Çfarë mund të bësh brenda 10 minutave?

Ja disa veprime të cilat mund t’i realizosh brenda 10 minutave, e që prej tyre mund të fitosh shumë: Leximi i Kur’anit, falja e namazit të duhasë, dërgimi i salavateve mbi Pejgamberin e bekuar s.a.v.s.; Të kujtuarit e Allahut të Madhërishëm dhe shqiptimi i dhikrit; Edukimi i fëmijëve, vetëllogaritja; Leximi, dëgjimi i derseve, këshillimi; Mbajtja e lidhjeve farefisnore  (mbase edhe vetëm duke u telefonuar), pajtimi i njerëzve, të vizituarit e një besimtari për të arritur kënaqësinë e Allahut; Menjanimi i vështirësisë dhe plotësimi i ndonjë nevoje dikujt; Të kujtuarit dhe madhërimi i Allahut të Madhërishëm pas namazit; Leximi i haditheve,...
Fragmente

Edukimi i fëmijëve

“Fëmijët e mësojnë buzëqeshen nga prindërit e tyre.” - Shinichi Suzuki Eksperti i mirënjohur në fushën e edukimit Abdurrahman El-Bani...
Fragmente

Koha kalon!

Ajo kurrë nuk ndalon për shkak të pakujdesisë sonë ndaj saj. Kalimi i kohës nënkupton humbje të mundësive, ndërsa humbja...
Fragmente

“Nuk e di…!

El-Kasim b. Muhamed, juristi (fakihu) i njohur i Medinës, ishte pyetur për një çështje, në të cilën ishte përgjigjur: “Nuk...
Fragmente

Ji Falënderues!

Për të ndjerë mirënjohje të sinqertë, uluni dhe bëni një listë të gjërave për të cilat jeni mirënjohës dhe falënderues....