Fragmente

Fragmente

Fjalë të urta mbi angazhimin dhe mësimin nga Hasan El Basriu

-Mos prit kohë dhe ditë të qëlluar për mësim! Dije se çdo orë dhe çdo ditë është e qëlluar për mësim. -Mos kërko vend të përshtatshëm për mësim! Dije se çdo skutë është vendi më i përshtatshëm i mësimit. -Punën e sotme mos e lër për nesër, për arsye se çdo ditë ka vështirësitë dhe punët e veta. -Në një kohë të caktuar bëj vetëm një punë, vetëm një mësim, respektivisht puno rreth një problemi derisa mos të dobësohen kujdesi dhe fuqia! -Pa e kryer një mësim që ke filluar, mos kalo në tjetrin! -Lëshimi pe gjatë një problemi është...
Fragmente

Edukimi i fëmijëve

“Fëmijët e mësojnë buzëqeshen nga prindërit e tyre.” - Shinichi Suzuki Eksperti i mirënjohur në fushën e edukimit Abdurrahman El-Bani...
Fragmente

Koha kalon!

Ajo kurrë nuk ndalon për shkak të pakujdesisë sonë ndaj saj. Kalimi i kohës nënkupton humbje të mundësive, ndërsa humbja...
Fragmente

“Nuk e di…!

El-Kasim b. Muhamed, juristi (fakihu) i njohur i Medinës, ishte pyetur për një çështje, në të cilën ishte përgjigjur: “Nuk...
Fragmente

Ji Falënderues!

Për të ndjerë mirënjohje të sinqertë, uluni dhe bëni një listë të gjërave për të cilat jeni mirënjohës dhe falënderues....