Trashëgimi

Fragmente

Çfarë mund të bësh brenda 10 minutave?

Ja disa veprime të cilat mund t’i realizosh brenda 10 minutave, e që prej tyre mund të fitosh shumë: Leximi i Kur’anit, falja e namazit të duhasë, dërgimi i salavateve mbi Pejgamberin e bekuar s.a.v.s.; Të kujtuarit e Allahut të Madhërishëm dhe shqiptimi i dhikrit; Edukimi i fëmijëve, vetëllogaritja; Leximi, dëgjimi i derseve, këshillimi; Mbajtja e lidhjeve farefisnore  (mbase edhe vetëm duke u telefonuar), pajtimi i njerëzve, të vizituarit e një besimtari për të arritur kënaqësinë e Allahut; Menjanimi i vështirësisë dhe plotësimi i ndonjë nevoje dikujt; Të kujtuarit dhe madhërimi i Allahut të Madhërishëm pas namazit; Leximi i haditheve,...
1 2 3 8
Page 1 of 8