Formimi i dy xhemateve në një xhami

Ç’është dispozita fetare për grupin e dytë i cili falë namazin me xhemat në një xhami në të cilën parapkisht është falur i njëjti namaz me xhemat? Përgjigjja: Është mekruh përsëritja e xhematit në një…