Familja

FamiljaIbadat

Aborti dhe dhe pjesëmarrja e gjinekologes muslimane në këtë çështje

Një pyetje e parashtruar nga një femër: P.sh., unë nëse dua te specializoj për gjinekologji, e dimë se nëse do të punoj në spital, duhet ti bëj edhe abortet, në disa raste, ato janë me vullnetin dhe dëshirën e nënës thjesht për faktin se s’don ta mbaje embrionin, gjë që në Islam është gjynah. Por, ndonjëherë, aborti duhet te kryhet domosdo, në rastet kur i rrezikohet jeta nënës. Sipas Islamit, a ka raste kur mua si mjeke me lejohet t’ia bëj nënës abortin, apo është e ndaluar rreptësisht ? Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut, përveç të Cilit nuk ka tjetër,...