Pyetje / Përgjigje

Ibadat

Statusi i vetëvrasjes në Islam

Pyetja: Kam lexuar dhe dëgjuar ligjërata të ndryshme mbi vetëvrasësit, mirëpo kam hasur në interpretime të ndryshme. Konkretisht, në vendin tim një ditë u varr një djalosh 24 vjeçar, kështu që për përgatitjen e xhenazes së tij lindën mendime të ndryshme, disa e falën xhenazen, e disa jo, etj. Më intereson të di se cili është qëndrimi fikhor në lidhje me këtë, gjegjësisht a ekziston ndonjë fetva apo hadith që ndërlidhet më këtë çështje? A ka shpresë për këta njerëz? Përgjigjja: Vetëvrasja llogaritet mëkat i madh përderisa personi e bënë atë duke qenë në dijeni të plotë se ç’është duke...
1 2
Page 1 of 2