Mendime

Mendime

Njerëzimi kupton veç nga dashuria

Mehas Alija Një njeri u jep pak para disa personave dhe u thotë që të blejnë dicka për të ngrënë për veten e tyre. Të pranishmit i marrin paratë dhe fillojnë që të blejnë gjëra për të ngrënë. Njëri nga ata ishte persian. Persiani thotë se me paratë që i ka në dorë do të blejë ‘engur’. Tjetri ishte arab. Arabi tha, jo unë do të blej ‘’inebun’. Turku thotë unë dua ‘yzym’. Ndërsa shqiptari thotë, unë nuk dua asgjë nga këto, porse unë do të blejë vetëm ‘rrush’. E i pesti, qenka rum. Rumi thotë, lëreni këto gjëra dhe...