“Kurdistani” një mashtrim i madh!

Savash Veliu Vendimi për copëtiminë e tokave perandorake osmane është marr në ‘’Kongresin e Vjenës’’ më vitin 1815, në të cilën marrëveshje dukej qartë copëtimi i të gjitha tokave muslimane me tentativë përfundimisht për t’i…