Analiza

Analiza

Shqiptarët vis-a-vis rendit të ri botëror

“O besimtarë, kini frikë Allahun, dhe secili shpirt le të shohë se çfarë ka përgatitur për të nesërmen! Dhe kini frikë Allahun! Vërtet Allahu është i informuar për gjithçka që ju veproni. Dhe mos u bëni si ata që e harruan Allahun, ndaj Allahu bëri që ata ta harrojnë edhe vetveten! Të tillët janë mëkatarët!” (El-Hashr, 18-19) Islam A. Bogdani  Pa marrë parasysh se kush jemi ne në këtë kohë, prapëseprapë duhet me një përkushtim të madh t’i rrekemi çështjes së rendit të ri botëror, i cili dita-ditës është duke e dëshmuar “ekzistimin e vet” në formën më paradoksale. Sa...