“Kurdistani” një mashtrim i madh!

Savash Veliu Vendimi për copëtiminë e tokave perandorake osmane është marr në ‘’Kongresin e Vjenës’’ më vitin 1815, në të cilën marrëveshje dukej qartë copëtimi i të gjitha tokave muslimane me tentativë përfundimisht për t’i…

Si të flasim për Xhennetin? – Mr. Rejhan Neziri

Edhe dëshira e një imami apo jo-imami për ta përshkruar xhenetin me diçka më tepër seç e bën këtë Kur’ani dhe sunneti, tregon vetvetiu se herë-herë këto përshkrime të Kur’anit dhe sunnetit na duket sikur nuk janë të mjaftueshme, prandaj e shtojmë aty edhe fantazinë tonë.