Islamisitikë

Histori islame

Pasi që haramin e keni bërë hallall, Allahu ua mori pushtetin, dhe krenarinë ua zëvendësoi me poshtërim dhe dënim

Ibn Kutejbe ka shënuar transmetimin, në të cilin thuhet se halifi abasid Ebu Xhafer el-Mensuri, një natë e kishte organizuar një ndejë në të cilën, ky halif nga dinastia Emevite përkujtoi, se si halifët emevit ishin të përpiktë në ndjekjen dhe zbatimin e rregullave islame, në një kohë, derisa u trashëguan nga bijtë dhe nipërit e tyre, të cilët u dhanë pas jetës luksoze, të cilët pushtetin dhe fuqinë i përdorën për t’i përmbushur dëshirat e tyre, duke bërë mëkate të mëdha, duke u dhënë pas jetës imorale dhe duke e harruar dënimin e Allahut, andaj dhe Allahu ua mori...
Hutbe

Pesë sprovat

Falënderimi i qoftë Allahut të Madhërishëm, kurse bekimi dhe paqja qoftë mbi Pejgamberin Muhamed, mbi familjen e tij dhe mbi...
1 2 3 4 13
Page 2 of 13