Islamisitikë

Islamisitikë

Mësoni t’i vlerësoni shprehjet më të vogla të mirësisë!

Buzëqeshja e dhuruar nuk paraqet gjë të vogël, por ashtu mund t’u duket vetëm atyre që nuk e dhurojnë lehtë. Ngjashëm është edhe me fjalën e mirë, prekjen e butë dhe përqafimin. Gjestet e tilla të zakonshme flasin aq shumë sa që edhe folësit dhe predikuesit më të aftë nuk janë në gjendje të thonë aq sa mund të shpreh personi i cili sinqerisht të buzëqesh apo përqafon. Mëso t’i vlerësosh edhe shprehjet më të vogla të mirësisë! Fakti që nuk e morët nga tjetri atë që donit, nuk do të thotë se ai dikush nuk ju dha gjithçka posedonte,...
IslamisitikëKuran

Emërtimet e Kur’anit Fisnik

Sipas një pjesë dërmuese të dijetarëve, Kur’ani i ka vetëm pesë emra të tij, ndërsa të emërtimet e tjera me të cilët emërohet Libri i fundit i Allahut, në esencë, janë përshkrime apo cilësime të tij.
1 11 12 13
Page 13 of 13