Islamisitikë

FikhIslamisitikë

Shtatë arsye për faljen e namazit me xhemat në xhami

Sikur namazi, ashtu edhe xhemati, është një nga detyrimet e secilit musliman. Ja ku janë disa arsye se pse duhet vazhdimisht që të theksohet rëndësia e faljes së namazit me xhemat, e sidomos në xhami: 1. Falja e namazit me xhemat në xhami tregon për respektin dhe përulshmërinë ndaj Allahut xh.sh., si dhe ndaj urdhërit të Tij, i cili në Kur’anin famëlartë ka thënë: “Fale namazin, jepe zeqatin dhe falu se bashku me ata që falen.” (El-Bekare, 43) 2. Me faljen e namazeve në xhami e ndjekim dhe e pasojmë rrugën e Muhammedit a.s., kurse kjo është garancë për të...
1 9 10 11 12 13
Page 11 of 13