Hutbe

HutbeIslamisitikë

Ta ruajmë njëri-tjetrin

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Ndërsa bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin a.s. për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që e ndjekin rrugën dhe mësimet e tij deri në amshim. Vëllezër besimtarë; Në hutben e sotme, me lejen e Allahut, do të flasim në temën: “Ta ruajmë njëri-tjetrin” Allahu i Plotfuqishëm, na ka nderuar neve me Islamin, e përmes Islamit edhe me namaz. Namazi është çështja e parë për të cilën do të pyetemi. Namazi është gëzimi i zemrës së besimtarit. E lexova një...
1 2
Page 2 of 2