Gjenocidi mbi muslimanët rohinja

Vëllezër dhe motra në Islam! Tema e hutbes së sotme është: „Gjenocidi mbi muslimanët Rohinja“ (…) Ia kujtoj vetvetes dhe juve një pjesë të ajetit 217, të sures el-Bekare: …وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ…