Hutbe

Hutbe

Pesë sprovat

Falënderimi i qoftë Allahut të Madhërishëm, kurse bekimi dhe paqja qoftë mbi Pejgamberin Muhamed, mbi familjen e tij dhe mbi shokët e tij. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë edhe mbi dëshmorët, mbi të gjithë të vdekurit tonë dhe mbi njerëzit që kërkojnë rrugën e së mirës. Të dashur vëllezër; Hutben e sotme po e fillojmë me një hadith të bukur dhe shumë udhëzues të Muhamedit (a.s.), i cili na paralajmëron për 5 mëkatet e njeriut të cilat e sjellin dënimin e Allahut qysh në këtë botë: Transmetohet nga Abdullah Ibn Omeri (r.a.) se ka thënë: „I Dërguari i Allahut...
Hutbe

Si ta blejme xhenetin?

Vëllezër besimtarë; Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Ndërsa bekimet e Allahut...
Hutbe

Fjalimi ose biseda

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Ndërsa bekimet e Allahut qofshin për...
1 2
Page 1 of 2