Histori islame

Histori islame

Sundimi i budallenjve

Njerëzit ose janë të drejtë ose janë të korruptuar, mu sikurse edhe sundimtarët e tyre. Pejgamberi (savs), na ka informuar se nga shenjat e Ditës së Gjykimit është edhe ajo që gjërat njerëzore do të jenë nën kontrollin e sundimtarëve budallenj, të cilët nuk do t’i ndjekin udhëzimet e Kuranit dhe Sunetit dhe të cilët nuk do t’i kushtojnë vëmendje bindjes. Xhabir ibn Abdullahu (r.a.) transmeton se Pejgamberi (savs) i ka thënë Ka’b ibn Uxhrete-s: “Unë kërkoj mbrojtje nga Allahu për ty o Ka’b nga sundimtarët budallenj.” Ai pyeti: "Kush janë sundimtarët budallenj, o i Dërguari i Allahut?" Ai u...