Histori islame

Histori islame

Mësimet e Endelusit

Në historinë e gjithmbarshme të Islamit nuk ka faqe më të dhimbshme dhe më pikëlluese sesa ato të historisë së shtetit Islam në Endelus. Vetëm në Endelus është shfarosur një popull i tërë musliman dhe është shkatërruar qytetërimi i lavdishëm islam, prej të cilit kanë mbetur vetëm rrënojat dhe kujtimet e shkruara në librat dhe studimet rreth Endelusit. Edhe pse shteti islamik në Endelus ose në Spanjë është zhdukur disa shekuj më parë, kurse muslimanët janë vrarë dhe masakruar, tragjedia e Endelusit ende është gjallë në zemrën e çdo muslimani saherë që e kujton fatin e tij tragjik. Shteti Islamik...