Hadith

Hadith

Një hadith për kohën tonë

Jetojmë në një kohë të cilën qysh herët e ka parashikuar Pejgamberi ynë i dashur, në hadithin e tij duke i paralajmëruar shokët me fjalët: “Si do të veproni kur gratë t’i përkushtohen zinasë (prostitucionit), e rinia të zhytet në sharje dhe kumar?” – i pyeti Pejgamberi a.s. shokët e tij. “Vallë, a mund të vijë ajo kohë, o i Dërguari i All-Allahut?”, e pyetën ata. Muhamedi a.s. tha: “Mundet edhe më keq”. “Vallë, a mundet të jetë edhe më keq?”, e pyetën përsëri. Mundet. “Atëherë kur nuk do ta urdhëroni të mirën, e nuk do ta ndaloni të keqen”-...