Filozofi

Filozofi

Orientalizmi dhe sionizmi

Fetiha Atije Orientalizmi përfshin materiale shkencore të cilat përshkohen nga idetë e epërsisë evropiane me të gjitha ngjyrat e racizmit dhe imperializmit. Sionizmi perceptimin e tij për arabët e ka nxjerrë nga konceptet e orientalizmit dhe pastaj e ka zhvilluar atë duke u bazuar në perceptimin e tij racist. Orientalizmi është një vizion politik i realitetit të bazuar në promovimin e diferencës midis ‘NE’ apo Perëndimi (inteligjentët) dhe ‘ATA’ apo Lindja (kokëtrashët). Perceptimin e epërsisë dhe racizmit Sionizmi e mishëroi që nga fillimi i krijimit të tij. Kështu në takimin e mbajtur nga Mark Sykes (si përfaqësues i qeverisë britanike)...