Filozofi

Filozofi

Ebu Hamid ibn Muhammed Gazaliu – Jeta, vepra dhe aspekte të idesë

Shkruan: Nexhat Ibrahimi I. Rrethanat shoqërore Shekulli V h./X karakterizohej me mosbesim e shfrenim, rrëmujë dhe shëmti të të gjitha llojeve në shtetin islam. Kjo gjendje përfshiu të gjitha bashkësitë, popujt, besimet, pra edhe pjesën e Iranit, të njohur në histori si krahina e Horasanit. Ndryshimi i kësaj gjendjeje kërkonte jo shkopin magjik të magjistarit, por një kalorës të fuqishëm e të shkathtë, të aftë që në arenën e mendjes dhe shpirtit, të armatosur me armën e rivalit, ta luftojë kundërshtarin me armën e njëjtë. Trimi i tillë, pa frikë nga rivali dhe nga sfida që e priste, të cilin...