Fikh

Fikh

Nijeti dhe qëndrimi në namaz sipas medh’hebit hanefi

Nijeti është njëri nga gjashtë kushtet për vlefshmërinë e namazit, sepse në përgjithësi adhurimet nuk janë të vlefshme pa nijet. Imam Buhariu (hadithi nr.1) dhe imam Muslimi (1907) e regjistrojnë nga Omer ibn Hatabi r.a. se i Dërguari  Allahut s.a.v.s ka thënë: "Veprat vlerësohen sipas nijetit (qëllimit) dhe çdo njeri shpërblehet në saje të nijetit të tij…” Fjala nijet nënkupton qëllimin dhe dëshirën, në këtë rast qëllimin për të falur namazin konkret. Dijetarët muslimanë pajtohen se dëshira është çështje e zemrës dhe se nijeti për namaz mjafton të thuhet  me zemër. Kjo do të thotë se personi, para se të...
Fikh

Dhurimi i sevapeve të fituara nga leximi i Kuranit (II)

Dr. Taxhedin BISLIMI 1. Argumenti nga Kur’ani Kerimi. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ...