Fikh

Fikh

Mospajtimet sahabëve në disa dispozita islame

Në kohën e sahabëve dispozitat islame kërkoheshin fillimisht në Kur’anin Famëlartë e pastaj në sunetin e pastër, e nëse nuk gjenin zgjidhje në këto dy burime atëherë përdornin analogjinë nga tekstet për të gjetur zgjidhje të problemit. Në këto raste, qëndrimet e tyre ndaj zgjidhjes së një çështjeje nuk ishin unike, sepse një çështje e tillë as që është e mundur logjikisht, sepse ndryshonin metodologjitë e tyre për të ardhur deri te përfitimi i dispozitës. Nga kjo nënkuptohet se në mesin e sahabëve kishte prej tyre që në mungesë të argumentit nga Kur’ani dhe sunneti, zhyteshin në çështjet analitike duke...
Fikh

Namazi i Teravisë

( Dispozita – nijeti - numri i rekateve - mënyra e faljes etj. ) Namazi i teravisë, është namaz që...
Fikh

Betimet dhe shpagimi

BETIMET DHE SHPAGIMI Betim është përmendja e Allahut Fuqiplotë për të pohuar apo mohuar vërtetësinë e diçkaje ose për të...
Fikh

Dhurimi i sevapeve të fituara nga leximi i Kuranit (II)

Dr. Taxhedin BISLIMI 1. Argumenti nga Kur’ani Kerimi. الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ...
1 2
Page 1 of 2