Mbyllja e celularit duket qenë në namaz

Çështja e celularit është një çështje bashkëkohore te besimtarët islamë, që nënkupton se këtë çështje nuk e kanë trajtuar fukahatë e mëhershëm. Mirëpo edhe pse kjo çështje ka qenë inekzistente më herët, juristët islamë, (fukahatë)…

A e adhurojnë muslimanët Qabenë?

Pyetja: Kur Islami është kundër adhurimit të idhujve, pse atëherë Muslimanët falen dhe përkulen drejt Qabesë gjatë namazit të tyre? Përgjigjja: Qabja është Kibla, i.e., drejtimi, nga i cili Muslimanët i kthejnë fytyrat gjatë namazit…