Akaid

Akaid

Burimet e shkencës së ilm’ul-kelamit

Nexhat Ibrahimi Shkenca e ilm’ul-kelamit është dituri origjinale islame, e cila doli si rezultat i zhvillimit të diskutimeve që kishin të bënin me Kur’anin, se a është Fjalë e Zotit, si rezultat i perceptimit të Islamit nga brenda, por edhe nga jashtë, në kontakt me besimet, kulturat dhe trashëgiminë botërore. Shtrirja e shtetit musliman në thuajse pjesën më të madhe të botës së atëhershme, e shtroi edhe nevojën e interpretimit dhe të marrjes së qëndrimit të drejtë të muslimanëve ndaj vlerave të huaja. Brezat e parë e kuptuan këtë domosdoshmëri dhe e ofruan përgjigjen e tyre, të cilën në pikëpamje...