Akaid

Akaid

Imam Esh’ariu dhe braktisja e mu’tezilizmit

Imam el-Esh’ariu thotë: Gjatë dhjetë ditëve të para të Ramazanit, unë e pash (në ëndërr) Resulullahun (s.a.v.s.). Ai tha: “O Ali ndihmoi medhhebet që janë transmetuar vërtetësisht nga unë, sepse vetëm ajo është e Vërteta.” Unë u ngrita dhe isha i hutuar në lidhje me këtë çështje të rëndë. Unë isha jashtëzakonisht i shqetësuar për këtë, sepse unë kisha argumente të shumta kundër besimit të “transmetuar”. Brenda dhjetë ditëve të ardhshme, e pashë atë (s.a.v.s.) sërish. “Çfarë ke bërë në lidhje me atë që të urdhërova të bësh?” I thashë: “O i Dërguari i Allahut, u përpoqa ta bëja atë...