IbadatPyetje / Përgjigje

A të dëgjohet hutbeja e xhumasë, apo të falen sunnetet?

661views

Pyetja:

Kur imami i xhamisë fillon që ta mbajë hutben, personi i cili ka ardhur me vonesë, a duhet së pari ta falë sunnetin dhe pastaj ta dëgjoj hutben, apo të ulet dhe ta dëgjojë imamin?

Përgjigjja:

Kur personi hyn në xhami, ndërkohë që imami ka filluar me hutben e xhumasë, ai duhet të ulet dhe ta dëgjojë hutben. Sunnetet mund të falen edhe më vonë, pra pas farzit të xhumasë.

___________________

Myfti, dr. Enes Ljevakoviq,
Fetve-i emini i Akademisë për fetva në kuadër të Rijasetit të BI të BiH-së
www.rijaset.ba
Përktheu: M. A.

(Breziiri)