Etikë

A jam në rrugën e drejtë?

738views

Janë disa shenja përmes së cilave e njeh veten nëse je prej njerëzve të lumtur.

Imam Shatibiu ka thënë:

Shenjat e lumturisë së njeriut janë:

  1. E ka të lehtë çështjen e ibadetit
  2. E ndjek sunnetin në të gjitha veprimet e tij
  3. Miqësohet me njerëz të mirë
  4. Ka një sjellje të bukur ndaj vëllezërve
  5. U bënë mirë njerëzve
  6. Kujdeset ndaj muslimanëve
  7. I kushton kujdes të madh kohës

(El-I’tisam)

Mos e harroni këtë, mbajeni gjithmonë në mendje.

Lusim Allahu xh.sh., që neve dhe familjet tona t’i bëjë nga të lumturit e tillë.